Bizning mahsulotlar

Uch turdagi (tuzlangan, tuzli va tuzlanmagan) ERMAK pistachkalari

O’zbekiston Respublikasi hududida fabrika sharoitlarida ishlab chiqariladigan yagona qurut mahsuloti hisoblanadi

ERMAK Bio Qurt is the only factory-made qurt in Uzbekistan

(Русский) Мы покупаем исключительно высший сорт в Узбекистане